Infoteam

Infoteam-web-goldspot-1
Infoteam-web-goldspot-3
Infoteam-web-goldspot-4
Infoteam-web-goldspot-5

Infoteam

Info-team er den norske brukerforeningen for brukere av Infors produkter med fokus på M3 og LN. Foreningen har eksistert i Norge siden 1986, og har som mål å være bindeledd mellom brukerne og Infor og Infors partnere. Målet er å følge opp medlemmenes interesser, samt å spre kompetansen om Infors produkter og tjenester i den daglige virksomheten.

KundeInfoteam
OppdragWebside