Fotooppdrag fra Lille Vinkel Sko

Flere ganger i måneden tar vi biler av flotte sko for Lille Vinkel Sko. Kunden gjør skoene klare og sender dem ned til oss i Huitfeldtsgate 11. Vi tar bilder og sender dem høy-oppløste bilder tilbake. Alle skoene som ligger på nettsiden til Lille Vinkel Sko er tatt av oss. Gå inn på linken under å se!

Goldspot-lille-vinkel-sko

lillevinkelsko-foto

Besøk Lille Vinkel Sko på nett:
https://lillevinkelsko.no/

  • Categories:
    Produktfoto
  • GOLDSPOT HAR UTFØRT:
    PRODUKTFOTO

Share the Work