Utvikling av Bjerkefestivalen profil

Goldspot har utviklet/ designet alt av materiell for denne festivalen. Hele profilen: logo, magasin, web, plakater, annonser, webbanners, flyers, adgangskort og program.

Bjerkefestivalen er en familiefestival og arrangeres
av Foreningen Bjerkefestivalen. Foreningen er en ideell organisasjon.

 

Målet med festivalen er at beboerne i bydelene er stolte av og som barn og voksne engasjerer seg i på frivillig basis, og at festivalen fungerer som en integrerende faktor og møteplass.

Våre, bydelen, og våre sponsorers intensjon, er at dette skal bli et årlig arrangement. Festivalen vil tilby «live» musikk fra topp artister, og lokale ukjente band og musikere – i en skjønn forening. Vi ønsker at Bjerkefestivalen blir en arena der ungdom fra bydelen kan vise frem sitt talent for et stort publikum. Målet er å rekruttere flest mulig ungdom i bydelen til arrangementet nå, og i fremtiden, slik at de engasjeres i sunne fritidsaktiviteter som i tillegg er integrerende og karakterbyggende.

 

Webside:
http://bjerkefestivalen.no/

Facebook:
https://www.facebook.com/bjerkefestivalen

Les magasinet her, PDF dok 25 MB:
BjerkeFestivalen285x320

  • Categories:
    Design & trykk, Utvikling av Facebook side, Utvikling av full profil, Utvikling og produksjon av webside, Web annonsering, Webside
  • Goldspot har utviklet:
    Profil, logo, magasin, webside, facebook side, posters/seil & flyers

Share the Work